استخاره و تفأل به قرآن چیست؟

کد خبر: 15957
هر وقت خواستی تفأل به قرآن بزنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و بر محمد و آلش هم سه مرتبه صلوات بفرست.
وارث: استخاره و تفأل به قرآن یعنی طلب خیر نمودن از خداوند متعال در انجام عملی و از احادیث اسلامی جواز اصل استخاره و تفأل به قرآن استفاده می شود[1].

 

از پیامبر(ص) نقل شده است: "یا علی ما حار من استخار و لا ندم من استشار"[2].

استخاره چند نوع است:

استخاره به دعا

استخاره به تسبیح

استخاره به قرآن

استخاره به نماز

 

استخاره به قرآن دو نوع است:

از حضرت رسول (ص) نقل شده که هر وقت خواستی تفأل به قرآن بزنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و بر محمد و آلش هم سه مرتبه صلوات بفرست، سپس بگو:

"اللهم انی تفألت بکتابک و توکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکتوم فی غیبک"

آنگاه  قرآن را باز کن قران "30 جزئی" و از خط اول صفحه، مطلب خود را بیرون آور و ببین بر چه معنائی دلالت می نماید."[3]

 

 

و از حضرت صادق (ع) نقل شده است:

هر وقت خواستی به قرآن استخاره و تفأل بزنی، بسم الله بگو و بعد از آن این دعا را بخوان: "ان کان فی قضائک و قدرک ان تمن علی شیعة آل محمد بفرج ولیک و حجتک علی خلقک و اخرج الینا آیه من کتابک نستدل بها علی ذلک.

آنگاه قرآن را باز می کنی و شش ورق می شماری و از ورق هفتم شش سطر می شماری و نگاه می کنی در آن آیه و مطلب خود را از آن بیرون می آوری.[4]

البته ساعت و زمان استخاره هم دخالت دارد که در جای خودش ذکر شده است.

 

 

تذکر:

باید توجه داشت که معنای استخاره همان خواستن و طلب خیر از خداوند متعال است، ولی در انجام یک کار مهم باید نهایت دقت و توجه به مقدمات کار را تا آنجا که ممکن است

فراهم نموده و از آنچه ضرر و زیان دارد پرهیز نمائیم، و لذا قبل از استخاره  چند چیز را رعایت کنیم:

استمداد از عقل و فکر، زیرا خداوند ما را با نیروی عقل و فکر مجهز نموده تا ضرر و زیان خود را تشخیص دهیم.

مشورت با افراد مطلع و دلسوز، و اسلام به مسئله مشورت بسیار اهمیت داده است. بطوریکه آنرا از علائم ایمان شمرده است.

"و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون[5]"[6]

خداوند کار مومنان را در این آیه بر پایه مشورت معرفی نموده است. اما اگر ابهام کار از طریق عقل و فکر و مشورت برطرف نشد آنگاه نوبت به استخاره می رسد.

پس باید این مراحل را در استخاره طی کنیم.

 

منابع:

[1]در کتاب میزان الحکمه، ج 3 احادیثی در مورد استخاره وارد شده است.

[2] علی جان، کسی استخاره کند در حیرت و سرگردانی نمی ماند، و کسی که مشورت کند پشیمان نمی گردد. میزان الحکمه، ج 3/226.

[3] مفاتیح الجنان، ص 1114-1113.

[4] مفاتیح الجنان، ص 1114. "توجه : چاپهای مختلف مفاتیح الجنان موجب تفاوت صفحات شده است."

[5]سوره شوری، آیه 38.

  /م118