چگونه فرزندانمان را ازکودکی به نمازسوق دهیم؟

کد خبر: 16169


وارث:روزی رسول اکرم(ص)مرد عربی را دید که در نماز خود دعا می خواند و مضامین بسیار عالی و پر معنایی را به پیشگاه الهی عرض می کند.سخنان ژرف و پر مغز مسلمان عرب که نشانه ی معرفت و کمال ایمانش بود در پیامبر اکرم(ص)تاثیر گذاشت.


از این رو،شخصی را بر او گمارد و دستور داد چون مرد عرب از نماز فارغ گردید،او را به حضور او آورد.مأمور،مرد عرب را به محضر پیامبر(ص)آورد.در این هنگام رسول خدا،قطعه طلایی را که به آن حضرت هدیه داده بودند،به او عطا فرمود،سپس پرسید:از کدام قبیله ای؟گفت:از قبیله ی بنی عامر بن صعصعه،فرمود:آیا می دانی چرا این طلا را به تو بخشیدم؟گفت:برای حق خویشاوند که بین من و توست!

حضرت فرمود:البته برای خویشاوند حقی است،ولی این طلا را به این خاطر بخشیدم که در پیشگاه الهی،خدا را به نیکی و شایستگی ثنا گفتی.


روزی از«سهل شوشتری»که از عرفای نامدار و اهل کرامات بود پرسیدند:چگونه به این مقام و مرتبه رسیده ای؟پاسخ داد:من در کودکی نزد دایی ام زندگی می کردم،وقتی هفت ساله بودم نیمه شب از رختخواب برخاستم و دایی ام را دیدم که روبه قبله نشسته،عبایی به دوش کشیده،عمامه اش را به دور سر پیچیده و مشغول نماز خواندن است.از حالت او خوشم آمدم،کنارش نشستم تا نمازش تمام شد

آنگاه از من پرسید:پسر!چرا نشسته ای برو بخواب!گفتم از کار شما خوشم آمده و می خواهم پهلوی شما بشینم.گفت:نه برو بخواب!رفتم و خوابیدم.شب بعد نیز از خواب بیدار شدم،بازهم دایی مشغول نماز خواندن بود،کنارش نشستم،به من گفت:برو بخواب.گفتم:دوست دارم هر چه شما می گویید،من هم تکرار کنم،دایی ام مرا رو به قبله نشانید و گفت:یک مرتبه بگو«یا حاضر و یا ناظر»من هم تکرار کردم.سپس دایی گفت:برای امشب کافی است،حالا برو بخواب.این کار چند شب تکرار شد و هر شب عبارت«یا حاضر و یا ناظر»را چند بار تکرار می کردم،کم کم وضو گرفتن را هم آموختم و پس از آنکه وضو گرفتم،هفت بار گفتم«یا حاضر و یا ناظر»بالاخره کار به جایی رسید که من بدون اینکه نزد دایی ام بروم،خودم قبل از اذان صبح بیدار می شدم و پس از نماز،تسبیح به دست می گرفتم و پیوسته تکرار می کردم«یا حاضر و یا ناظر»با این کار حظ و بهره ی روحانی می بردم تا اینکه به این مقام و مرتبه رسیدم.این یکی از عالی ترین شیوه هاست،برای آنکه فرزندانمان در آینده مرد خدا شوند و با روش عبادت و بندگی آشنا گردند.

/ش121