مناجات خوانی حاج منصور ارضی در شب های قدر سال 92

کد خبر: 36377
دانلود مداحی حاج منصور ارضی رمضان 92 - مراسم مناجات خوانی ماه رمضان المبارک سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج منصور ارضی در مسجد ارک تهران


حاج منصور ارضی | شب 19 رمضان 92 : بخش اول حاج منصور ارضی | شب 19 رمضان 92 : بخش دوم 


حاج منصور ارضی | شب 19 رمضان 92 : بخش سوم 


حاج منصور ارضی | شب 21 رمضان 92 


حاج منصور ارضی | شب 23 رمضان 92 


/الف.ب780