آیا می خواهید از هیئت شما هم گزارش تهیه شود؟

کد خبر: 5559

وارث: نظر به اینکه یکی از اصلی ترین اهداف پایگاه اطلاع رسانی هیئات مذهبی وارث، پوشش خبری هیئات مذهبی در سراسر کشور است. 


لذا شما می توانید درخواست خود، مبنی بر "تهیه گزارش از مراسمات هفتگی هیئت" را از طریق بخش نظرات همین خبر اعلام نمائید. 

اطلاعات لازم جهت درخواست:

1- شماره تماس درخواست کننده

2- نام هیئت

3- آدرس هیئت

4- نام سخنران

5- نام مداح

توجه! 

- فقط هیئاتی پوشش داده می شوند که دارای "بخش سخنرانی" باشند.

- نظرات این خبر که شامل اطلاعات تماس باشد، منتشر نخواهد شد.