«اسرار حج» برگرفته از بيانات آيت‌الله مهدوي دامغاني منتشر شد

کد خبر: 57287
كتاب «اسرار حج» با نگاهي به بركات و آثار حج و همچنين نگاهي به اسرار و رازهاي اعمال حج برگرفته از سخنراني‌هاي مرحوم آيت‌الله مهدوي دامغاني توسط انتشارات دليل ما منتشر شد.
وارث: كتاب «اسرار حج» با موضوع پژوهشي در رمز و رازها، آموزه‌ها و آثار تربيتي حج و عمره توسط انتشارات دليل ما منتشر و در دسترس محققان و پژ.هشگران علوم ديني قرار گرفت.

اين كتاب ارزشمند برگرفته از سخنراني‌هاي مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد رضا مهدوي دامغاني است كه در جلسات «اسرار حج» در سال 1373 براي جمعي از مومنان و فرهيختگان بيان شده و مورد استقبال قرار گرفته است. به طوري كه نوارها و لوح فشرده جلسات سخنراني وي در طي سال‌هاي گذشته بنا به درخواست‌هاي مكرر، به صورت گسترده تكثير و براي استفاده در اختيار فضلاء، محققان و دانش پژوهان علوم ديني قرار گرفته است.

در قسمت نخست اين كتاب، زندگي نامه مرحوم مولف به قلم فرزند وي آيت الله علي مهدوي دامغاني منتشر شده است.
اين كتاب در چهار بخش در سايه سار حج، نگاهي به آثار، بركات و برتري حج، نگاهي به اسرار و رازهاي اعمال حج و نگاهي به شهر زيارتي مدينه منوره در ٦٦٨ صفحه تدوين شده است.


در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است: با عنايت به اهميت و عظمت حج، هيچ استاد محقق و نويسنده توانايي قادر نيست كه تمام ابعاد و زواياي اين ضيافت الله را آن گونه كه در حقيقت هست به تصوير بكشد و به قلم جاري كند و آن مقداري هم كه ميسور مي‌شود بايد به لطف و عنايت ويژه پروردگار متعال و ذوات مقدسه معصومين(ع) و استمداد از كلام و روايات آنان باشد.
/1102001307