صلوات در روز مبعث

کد خبر: 68556
در هر زمانی صلوات فرستادن نیکوست،اما در بعضی از اوقات، دارای پاداشی ویژه است.
وارث:گرچه در هر زمانی صلوات فرستادن نیکوست،امادر بعضی از اوقات، دارای پاداشی ویژه است. از آن جمله صلوات در شب و روزمبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

حسن بن راشد گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: «آیا غیر از اعیاد مشهوره، عید دیگری نیز هست؟» فرمود : شریف ترین و کامل تر از همه آن ها روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث گردید.

عرض کردم: «آن روز، کدام روز بود؟» فرمود: «آن روز شنبه بیست و هفتم ماه رجب بود.» عرض کردم: «در آن روز، چه عملی باید به جای آورد؟» فرمود: روزه می گیری و صلوات بسیار بر محمد و آل محمد می فرستی.