احکام روزه مستحبی

کد خبر: 68866
سوال: فردی روزه مستحبی گرفت و سپس متوجه شد که روزه قضا بر گردن داشته است. آیا او می‌تواند همان روزه مستحبی خود را به عنوان روزه قضایش در نظر بگیرد؟

حضرت آیت الله خامنه‌ای: روزه‌‌ای که به نیت استحباب گرفته، به جای روزه قضایی که بر عهده‌اش هست محسوب نمی‌شود و مادامی که شخص روزه قضا دارد نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد و صحیح نیست.

حضرت آیت الله سیستانی: اگر از روی فراموشی روزه مستحبی بگیرد و بعد از تمام شدن روز یادش بیاید برایش روزه مستحبی حساب می‌شود و قضا به شمار نمی‌رود.
 حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
۱. در فرض سؤال روزه مستحبی به جای روزه قضا محسوب نمی‌شود.
۲. کسی‌ که روزه قضا دارد نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد و روزه باطل است.

حضرت آیت الله نوری همدانی: در فرض سؤال؛ روزه مستحب جایگزین روزه واجب نمی‌شود. و چنانچه در اثنای روز متوجه شود، روزه مستحبی نیز باطل می‌شود.