آیا همه روزه بگیرند؟

کد خبر: 69784
این آیه موارد استثنای قانون روزه را برمی شمارد؛ یعنی حکم افرادی را که روزه بر آنها واجب نیست بیان می کند.

 وارث:آیا همه روزه بگیرند؟

 أیاماً مَعْدُودتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یطِیقُونَهُ فِدْیةٌ طَعَامُ مِسْکینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیراً فَهُوَ خَیرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیرٌ لَکمْ إِنْ کنْتُمْ تَعْلَمُونَ

چند روز معدودی را (روزه بدارید.) و هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد پس تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بدارد). و بر کسانی که آن [روزه برای آنها] طاقت فرساست، تاوانی [است، که همان ] غذا دادن به بینواست، و کسی که [فرمان خدا را در انجام کارِ] نیک بپذیرد، پس آن برایش بهتر است. و روزه داشتن برای شما بهتر است، اگر بدانید.

 نکته ها و اشاره ها

1.این آیه موارد استثنای قانون روزه را برمی شمارد؛ یعنی حکم افرادی را که روزه بر آنها واجب نیست بیان می کند که عبارت اند از:
بیماران، مسافران، کسانی که با روزه گرفتن به مشقت و زحمت بی اندازه دچار می شوند، مانند کهنسالان.
البته بیماران و مسافران باید بعد از بهبودی یا مراجعت از سفر قضای روزه را بگیرند. اما گروه سوم به جای قضای روزه باید فدیه و تاوان بپردازند، یعنی فقیری را غذا دهند.
2.اسلام برای هر فرد، در هر شرایطی، قانون مناسب خودش را قرار داده و برای روزه ی مسافران، بیماران و سالمندان احکام خاصی دارد. آنچه واقعاً مهم و ارزشمند است، تسلیم بودن در برابر فرمان خدا است که ممکن است دستور به روزه گرفتن باشد و یا افطار کرد.
 آموزه ها و پیام ها

1.قانون روزه طوری وضع شده که موجب زحمت افراد نشود؛ از این رو مسافران، بیماران و افراد ناتوان استثنا شده اند.
2.کار نیک اضافی (مثل روزه ی مستحبی یا کمک به بینوایان) مطلوب است و سودش به خود انسان می رسد.
3.اگر (از اسرار و فواید روزه) آگاه باشید، متوجه می شوید که روزه داری برای شما بهتر است.
4.روزه بر بیماران و مسافران واجب نیست، ولی قضای روزه بر آنان واجب است.
5.روزه و قضای آن بر افراد ناتوان (هم چون کهنسالان) واجب نیست و فقط تاوان و فدیه ی آن لازم است.

سوره بقره، آیه 184

منبع: تفسیر قرآن مهر جلد دوم، صفحه 103