منبرهای یک دقیقه ای/ بچه هیئتی ها باهوش باشند

کد خبر: 75881
بچه هیئتی های ما باید دیانتشان عین سیاستشان باشد، باید باهوش باشند.
وارث: خانه خدا، حرم پیامبر، حرم امامان برای ما مقدس است، محرم و صفر برای ما مقدس است، غدیر و نیمه شعبان برای ما مقدس است، فاطمیه برای ما مقدس است، 22بهمن و دهه فجر و نه دی هم برای ما مقدس هستند. شهدا هم برای ما مقدس هستند، آیا به مقدسات ما هتاکی و جسارت نمیکنند؟ آیا به قرآن و پیامبر ما جسارت نمی کنند؟

سال 88 پرچم های یاحسین را آتش زدند. این خط جریان دارد چه ما بخواهیم چه نخواهیم. بچه هیئتی های ما باید دیانتشان عین سیاستشان باشد، باید باهوش باشند.
منبرهای یک دقیقه ای/ بچه هیئتی ها باهوش باشند