قرآن منسوب به امام موسي الكاظم(ع)

کد خبر: 75921
قرآن خطي منحصر به فردي، منسوب به دستخط مبارك امام موسي الكاظم(ع) به خط كوفي و پوست آهو با وقفنامه به دستخط شيخ بهايي در گنجينه مخطوطات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي حفاظت و نگه‌داري مي‌شود.

وارث: موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي با بيان اين مطلب گفت: در صفحه نخست اين قرآن وقفنامه آن به خط و امضاي شيخ بهايي در سال 1009 هجري قمري ديده مي‌شود.


محمدهادي زاهدي خاطرنشان كرد: اين قرآن داراي 83 برگ، قطع : بياضي، 28 × 17 سانتي متر، 6 سطر در هر صفحه، اندازه نوشته: 15 × 10 سانتي‌متر، اوراق متن و حاشيه شده، نوع مركب: مشكي مايل به قهوه‌اي مي‌باشد.


وي اظهار داشت: در اين اثر معنوي بخشي از قرآن از آيه 252 سوره بقره تا آيه 89 آل عمران به خط كوفي، بر روي پوست آهو كتابت شده است.

رئيس سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي به ويژگي‌هاي خط و تزئينات اين اثر معنوي و هنري مانند دو صفحه اول و آخر داراي دو لوح زرين با نقوش هندسي، اعراب به نقاط شنگرفي و سيلو، اعجام به خطوط نازك به سياهي و شنگرف، سر سوره آل عمران به قلم زر و محرر، پايان هر ده آيه شمسه زرين داخل آن تعداد آيات اشاره كرد و گفت: اين قرآن داراي نقش و سجع مهر و تعدادي ياداشت‌هاي تاريخي و مهر متوليان وقت مي‌باشد.

وي تصريح كرد: جلد اين مصحف شريف: دو رويه داراي جدول بندي زركوب، برون جلد: تيماج ساغري روغني زركوب، داراي ترنج و سرترنج با نقش«خط مبارك امام مفترض الطاعه موسي بن جعفر(ع)» به رنگ سفيداب محرر در زمينه زر، درون جلد: تيماج زرشكي داراي دو شمسه زركوب با نقش«صحاف كتابخانه خسرو» و «اول حمل سنه 1297 اتمام پذيرفت» لت ديگر جلد داراي ترنج و سرترنج با نقش «السلطان ناصر الدين شاه... و توليت جناب ميرزا موتمن المللك سعيدخان 1297» به رنگ سفيداب در زمينه زر مي‌باشد.

زاهدي اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 16هزار و500 نسخه قرآن، جزوه قرآن و دست‌نوشته قرآني خطي در گنجينه مخطوطات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي وجود دارد.

وي افزود: اين مجموعه نفيس شامل منظرهاي مختلف مانند قرآن‌هاي منسوب به ائمه اطهار(ع) و كتابت شده بر پوست آهو به خط كوفي مي‌باشد كه از نظر تعداد به حدود 100 نسخه مي‌رسد.

گنجينه مخطوطات آستان قدس رضوي به واسطه قداست معنوي، اعتماد مردمي و نگه‌داري و حفاظت دقيق علمي و تجربي روزانه پذيراي بسياري از مصاحف شريف و كتب خطي و اسناد تاريخي مي‌باشد كه پس از ثبت و فهرست‌نويسي در اختيار علاقه‌مندان به آثار معنوي وتاريخي قرار مي گيرد.