منبرهای یک دقیقه ای/ ویژگی های قرآن برای جامعه مهدوی چیست؟

کد خبر: 75935
قرآن کریم برای جامعه آرمانی مهدوی ویژگیها و خصائصی را بیان میفرمایند که اگر جامعه ای میخواهد به سمت مهدویت بروند باید این ویژگی ها را داشته باشد.
وارث: قرآن کریم برای جامعه آرمانی مهدوی ویژگیها و خصائصی را بیان میفرمایند که اگر جامعه ای میخواهد به سمت مهدویت بروند باید این ویژگی ها را داشته باشد. در روایات بسیاری داریم که زمانی که حضرت ظهور می کنند آیه " الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ" میخوانند "کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آن خداست!" کسانی که در زمین مسلط می شوند باید این ویژگی ها در آنها ظاهر باشد. 
بعضی ها میگویند ما در درون خودمان معتقد هستیم اما در ظاهر نشان نمیدهیم؛ باید بدانیم که تا جامعه به این سمت نرود زمینه برای قیام آماده نمی شود و این جامعه مهدوی نمی شود. 
کسی که در مسیر جامعه مهدوی قدم میگذارد باید اهل امر به معروف و نهی از منکر باشد.

منبرهای یک دقیقه ای/ ویژگی های قرآن برای جامعه مهدوی چیست؟