بدون امام زمان(عج) شیعه ۷۰ کفن پوسانده بود

کد خبر: 75947
به خدا قسم اگر دست مقدس امام زمان (عج) پشت شیعیان ولو در پشت پرده ها نبود، شیعه تا الان نه تنها هفت کفن بلکه ۷۰ کفن پوسانده بود، بطور مثال فقط یک حمله مغول در قرن هفتم برای این مهم کافی بود.
وارث:  حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی، کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه ما معنای یار امام زمان (عج) بودن را نمی دانیم، اظهار کرد: نمی دانیم اگر خداوند ما را به عنوان یار و یاور امام زمان (عج) بپذیرد، دارای چه مقام و جایگاهی است و حتی به خدا قسم، این مقام به وهن ما انسان ها نیز نمی آید.

وی با اشاره به مقام یار امام زمان (عج) بودن، تصریح کرد: امام صادق(ع) فرمودند: «لَوْ أَدْرَکْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَیامَ حَیاتِی؛ اگر من مهدی(عج) را درک می کردم، تمام عمر، خادمش بودم».

عالی اضافه کرد: حاجی نوری در کتاب «نجم الثاقب» از کفعمی، عالم پر رمز و راز شیعه نقل می کند که این عالم در کتاب «مصباح» خود آورده است: «پیرامون امام زمان (عج) افرادی همیشه به عنوان یار حضور دارند و ماموریت های محول حضرت(عج) را انجام می دهند» و کفعمی ترتیب آنها را این گونه بیان می کند: «این یاران چهار حلقه و رتبه هستند، در حلقه اول 4 نفر از اوتاد حضور دارند، در حلقه دوم 7 نفر از ابدال، در حلقه سوم 40 از نقبا و در حلقه چهارم، 360 نفر از رجال الغیب حضور دارند.» این یاران غیر از 313 یار هنگام ظهور است و این یاران ویژه زمان غیبت هستند.

 

این کارشناس مذهبی در ادامه گفت: در دعای ام داوود در نیمه رجب می خوانیم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْأَبْدَالِ وَ الْأَوْتَادِ» این افراد در هر زمانی هستند، اگر جزء حلقه اول و دوم شدن، کار مشکلی باشد، جزء حلقه سوم و چهارم شدن، کار مشکلی نیست!

وی با بیان اینکه امام زمان (عج) در همین زمان ما یار می گیرند، ابراز کرد: این افراد و یاران دارای عمر معمولی هستند لذا یکی از دنیا برود، از مردم متدین، یار دیگری جایگزین می شود که ممکن است بقال، محصل، روحانی و ... باشد.

عالی با اشاره به اینکه اگر فردی بگوید جزء حلقه سوم و چهارم شدن هم برایش مشکل است، حداقل باید کاری کند، امام زمان(عج) از نگاه به وی خشنود شوند، گفت: یک شیعه اگر نمی تواند جزء این چهار حلقه باشد باید حداقل این تلاش را داشته باشد و جفا به حضرت(عج) نکند و دل ایشان را نسوزاند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: به خدا قسم اگر دست مقدس امام زمان (عج) پشت شیعیان ولو در پشت پرده ها نبود، شیعه تا الان نه تنها هفت کفن بلکه 70 کفن پوسانده بود، بطور مثال فقط یک حمله مغول در قرن هفتم که با حمله صلیبی ها نیز همراه شده بود، می توانست شیعیان را نابود کند اما به طور عجیبی در این رویداد، ریشه بنی عباس قطع شد و شیعه سالم ماند.

 

وی با اشاره به اینکه فردی که دست مقدس و پشتیبانی ایشان را باور نداشته باشد، می گوید به صورت شانس این اتفاق افتاده است، یادآور شد: اما فردی که معتقد باشد، می داند که امام زمان (عج) این امور را مدیریت کرده است.

عالی با اشاره به اینکه سعدی در آخر بوستان اشعار شنیدنی دارد، گفت: در این اشعار داریم:

 

اي سروبالای سهي کز صورت حال آگهي/ وز هر که در عالم بهي ما نيز هم بد نيستيم

گفتي به رنگ من گلي هرگز نبيند بلبلي/ آري نکو گفتي ولي ما نيز هم بد نيستيم

ای شاهد هر مجلسي و آرام جان هر کسي/گر دوستان داری بسي ما نيز هم بد نيستيم

 حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی، کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه ما معنای یار امام زمان (عج) بودن را نمی دانیم، اظهار کرد: نمی دانیم اگر خداوند ما را به عنوان یار و یاور امام زمان (عج) بپذیرد، دارای چه مقام و جایگاهی است و حتی به خدا قسم، این مقام به وهن ما انسان ها نیز نمی آید.


وی با اشاره به مقام یار امام زمان (عج) بودن، تصریح کرد: امام صادق(ع) فرمودند: «لَوْ أَدْرَکْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَیامَ حَیاتِی؛ اگر من مهدی(عج) را درک می کردم، تمام عمر، خادمش بودم».

عالی اضافه کرد: حاجی نوری در کتاب «نجم الثاقب» از کفعمی، عالم پر رمز و راز شیعه نقل می کند که این عالم در کتاب «مصباح» خود آورده است: «پیرامون امام زمان (عج) افرادی همیشه به عنوان یار حضور دارند و ماموریت های محول حضرت(عج) را انجام می دهند» و کفعمی ترتیب آنها را این گونه بیان می کند: «این یاران چهار حلقه و رتبه هستند، در حلقه اول 4 نفر از اوتاد حضور دارند، در حلقه دوم 7 نفر از ابدال، در حلقه سوم 40 از نقبا و در حلقه چهارم، 360 نفر از رجال الغیب حضور دارند.» این یاران غیر از 313 یار هنگام ظهور است و این یاران ویژه زمان غیبت هستند.


این کارشناس مذهبی در ادامه گفت: در دعای ام داوود در نیمه رجب می خوانیم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْأَبْدَالِ وَ الْأَوْتَادِ» این افراد در هر زمانی هستند، اگر جزء حلقه اول و دوم شدن، کار مشکلی باشد، جزء حلقه سوم و چهارم شدن، کار مشکلی نیست!

 

وی با بیان اینکه امام زمان (عج) در همین زمان ما یار می گیرند، ابراز کرد: این افراد و یاران دارای عمر معمولی هستند لذا یکی از دنیا برود، از مردم متدین، یار دیگری جایگزین می شود که ممکن است بقال، محصل، روحانی و ... باشد.


عالی با اشاره به اینکه اگر فردی بگوید جزء حلقه سوم و چهارم شدن هم برایش مشکل است، حداقل باید کاری کند، امام زمان(عج) از نگاه به وی خشنود شوند، گفت: یک شیعه اگر نمی تواند جزء این چهار حلقه باشد باید حداقل این تلاش را داشته باشد و جفا به حضرت(عج) نکند و دل ایشان را نسوزاند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: به خدا قسم اگر دست مقدس امام زمان (عج) پشت شیعیان ولو در پشت پرده ها نبود، شیعه تا الان نه تنها هفت کفن بلکه 70 کفن پوسانده بود، بطور مثال فقط یک حمله مغول در قرن هفتم که با حمله صلیبی ها نیز همراه شده بود، می توانست شیعیان را نابود کند اما به طور عجیبی در این رویداد، ریشه بنی عباس قطع شد و شیعه سالم ماند.
 

وی با اشاره به اینکه فردی که دست مقدس و پشتیبانی ایشان را باور نداشته باشد، می گوید به صورت شانس این اتفاق افتاده است، یادآور شد: اما فردی که معتقد باشد، می داند که امام زمان (عج) این امور را مدیریت کرده است.

عالی با اشاره به اینکه سعدی در آخر بوستان اشعار شنیدنی دارد، گفت: در این اشعار داریم:


اي سروبالای سهي کز صورت حال آگهي/ وز هر که در عالم بهي ما نيز هم بد نيستيم

گفتي به رنگ من گلي هرگز نبيند بلبلي/ آري نکو گفتي ولي ما نيز هم بد نيستيم

ای شاهد هر مجلسي و آرام جان هر کسي/گر دوستان داری بسي ما نيز هم بد نيستيم