گزارش صوتی/ جلسه هفتگی هیئت عبدالله بن الحسن(ع)

کد خبر: 75956
سخنران: حاج مهدی توکلیفایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)بخش دوم: روضه ( ماییم ما دو آینه‌ی...)


بخش سوم: روضه (پروانه‌ها خوشند...)بخش چهارم: روضه (محسن جعفری‌فرد)


بخش پنجم: روضه (من نفس می‌زنم و...)


بخش ششم: زمینه (ای مرد خیبر...)


بخش هفتم: واحد (علی ربیعیان)


بخش هشتم: واحد (محسن جعفری‌فرد)


بخش نهم: تک (محسن جعفری فرد)


بخش دهم شور (مهدی صومی)


بخش یازدهم: شور (سیدهادی هاشمی)


بخش دوازدهم: نغمه (دردم نهفته به ز طبیبان...)


بخش سیزهم: روضه پایانی (راه پنهانی میخانه نداند...)