شعر/ تو اگر آمده بودی همه انسان بودیم

کد خبر: 76470
شاعران آیینی کشورمان با سروده‌های خود انتظار امام غایب را به تصویر می‌کشند.
وارث: در  ادامه سروده «وحیده افضلی» بخوانید:
شعر/ تو اگر آمده بودی همه انسان بودیم
کاشکی آمده بودی و زمین سرد نبود
این همه روی زمین آدمِ نامرد نبود

خسته‌ام! مهدیِ من! حال مرا می‌فهمی؟
حال من را که نصیبم به جز از درد نبود

تو بهاری و اگر آمده بودی؛ گل‌ها
دلشان منتظر حادثه‌ای زرد نبود

تو اگر آمده بودی همه انسان بودیم
نفسمان این همه هر جایی و ولگرد نبود

هیچ کس اهل ریاکاری و تزویر و فریب
هیچ کس مدعی آن چه نمی‌کرد نبود

ندبه‌ها و فرج و العجل و عهد... چه سود؟
کاش این شهر پر از آدمِ بی درد نبود...

وحیده افضلی