شعر/می بینی آیا حال و روز حیدرت را؟

کد خبر: 76594
شعر/می بینی آیا حال و روز حیدرت را؟

بر زانوی تنهایی ام دارم سرت را

با گریه می بینم غروب آخرت را


من التماس لحظه های درد هستم

آیا نگاهی می کنی دور و برت را؟


دست مرا بستند و پشتم را شکستند

می بینی آیا حال و روز حیدرت را؟


حالا که روی پای من از حال رفتی

فهمیده ام اوضاع و احوال سرت را!


پروانه حرف عشق را هرگز نمی زد

می دید اگر یک مشت از خاکسترت را


افتاده ام پشت درِ قفل نگاهت

واکن دوباره چشمهای نوبرت را


بر زانوی تنهایی خود سر گذارم

وقتی ندارم بر سر زانو سرت را

علیرضا لک