منبرهای یک دقیقه ای/نفوذ شیطان در ذائقه ها؛آخرالزمان!

کد خبر: 76610
شیطان آن چنان در ذائقه ها نفوذ می کند که انسان زشت را زیبا می بیند و زیبا را زشت، هویت ها تغییر میکند.
وارث: دین داری در آخرالزمان سخت می شود. در این دوره مفاهیم ارزش ها را دچار تغییر کرده اند، حیا را خجالت، امر به معروف و نهی از منکر را دخالت، مقدسات را خرافات تعبیر کرده اند.
تعاریف در حال تغییر است. 
نه تنها صفات ارزشی رعایت نمی شود، بلکه مفاهیم و تعارف آن هم تغییر می کند.

شیطان آن چنان در ذائقه ها نفوذ می کند که انسان زشت را زیبا می بیند و زیبا را زشت، هویت ها تغییر میکند.

پی نوشت:

سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی در هیئت نورالرضا(ع)/بهمن96