کوتاهی والدین در تربیت فرزند چه حکمی دارد؟

کد خبر: 76761
یکی از مراجع معظم تقلید شیعیان در پاسخ به استفتائی حکم "کوتاهی والدین در تربیت فرزند" را بیان کردند.
وارث: آیت الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع معظم تقلید شیعیان در پاسخ به استفتائی حکم "کوتاهی والدین در تربیت فرزند" را بیان کردند.

استفتاء پاسخ معظم له به شرح ذیل است:

سوال:

آیا تلاش نکردن در جهت تربیت صحیح فرزند و آموزش ندادن احکام و اعتقادات صحیح به او، حق الناس است و والدین مستحق عقاب هستند؟

پاسخ:

تضییع تربیت لازمِ فرزندان اگر از روی کوتاهی باشد، حرام و مورد مؤاخذه است.