شرح توصیه‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) به ابوذر غفاری به آلمانی منتشر شد

کد خبر: 76795
«عین الحیات» در 624 صفحه به زبان آلمانی منتشر شده که شامل شرح سفارش‌ها و توصیه‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) به ابوذر غفاری است.
وارث: محمدباقر بن محمدتقی مجلسی معروف به علامه مجلسی از معروف‌ترین علما، فقها و محدثان در جهان اسلام است. «عین الحیات» یکی از آثار معروف اوست که در آن به ترجمه، شرح سفارش‌ها و توصیه‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) به ابوذر غفاری پرداخته است. هرچند از تاریخ انتشار این کتاب سال‌ها گذشته است، اما مطالعه این کتاب و سایر کارهای او برای درک اینکه پیروان این دانشمند بزرگ در آن روزها چه اعتقادی داشتند و چگونه اسلام را توسعه داده‌اند، ضروری است.

«عین الحیات» در 624 صفحه به زبان آلمانی منتشر شده که شامل شرح سفارش‌ها و توصیه‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) به ابوذر غفاری است.