اگر جامعه ای فهم داسته باشد، سر امامشان بریده نمی شود

کد خبر: 77172
در مورد امور تعبدی نه می توانیم تصرف کنیم، نه زیاده و نقیصه میتوانیم در آن وارد کنیم و نه در مورد امور تعبدی می توانیم چرا داشته باشیم.

وارث: جلسه هفتگی هیئت رایة الرضاعلیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام کرمی و مداحی  حاج کاظم غفارنژاد در حسینیه فاطمیه(س)  برگزار می شود.


در ادامه خبر متن سخنرانی حجت الاسلام کرمی را میخوانید:

د امور تعبدی نمی توانیم تصرف کنیم

استفاده ابزاری از دین 

یکی از اتفاقات تلخ تاریخ که زمینه های اجتماعی آن بی بصیرتی و عدم درک درست از حقایق دینی است؛ عبارت از استفاده ابزاری از دین است. اولیای باطل برای اینکه بتوانند در جامعه دینی به اهداف خودشان دست پیدا کنند، از ظرفیت معنوی جامعه در جهت شیطانی استفاده می کنند.

تقی زاده، یکی از روشنفکران معروف مشروطه است که شاید بشود او را پدر روشنفکری ایران هم نامید، یک جمله معروفی دارد که آن جمله این است: در جامعه دینی، کسانی که میخواهند با مذهب مبارزه کنند، چون مهمترین عامل و مانع برای تحقق غارت ملت ها احساسات مذهبی است، یعنی مفاهیم ارزشی که در تمام ادیان وجود دارد، اگر در جامعه دینی بخواهید ظرفیت مذهبی و احساسات مردم را به نفع خود مصادره مطلوب کنید، باید بگویید که مذهب درست است، دین باید باشد، اصل اینکه ما باید متعهد باشیم درست است، اسلام درست است، قرآن کتاب آسمانی است، اما برداشت شما، فهم شما، قرائت درست شما از قرآن درست نیست. قرائت درست آن چیزی است که ما می گوییم.


قرآن یهودیان را به عنوان قهرمانان تحریف معرفی می کند. "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ" یعنی کلمه ای که یک بار معنوی دارد، یک معنای مشخص دارد، اینها، آن را از مقصودی که کلمه منتقل میکند، به آن چیزی که منظور خودشان است؛ منحرف میکنند.

این استفاده از دین باعث می شود که چون شما از ناحیه دین با یک انسان حرف می زنید و از راه دین وارد می شوید، نمی توانند شما را به نداشتن دین و مذهب متهم کنند، نهایتا می گویند فهم شما از دین، فهم درستی نیست. کاری که خلیفه دوم کرد، هفتاد حکم مسلم اسلامی را دستخوش تغییر قرارداد؛ با این روش که ما احساس می کنیم آن چیزی که از ما خواستند، روح آنچه که خداوند به ما دستور داده است، این چیزهایی نیست که شما می فهمید؛ دین این چیزی است که ما ارائه میکنیم.

امور تعبدی قابل تصرف نیست

در مورد امور تعبدی نه می توانیم تصرف کنیم، نه زیاده و نقیصه میتوانیم در آن وارد کنیم و نه در مورد امور تعبدی می توانیم چرا داشته باشیم.

وقتی مردم به درک لازم برای تحلیل مسائل نرسیدند، وقتی فهم و بصیرت نبود، نتیجه قهری آن این است که یک عده انسان های منافق روی موج احساسات مردم حرکت می کنند.

در امور دینی که حوزه استحفاظی عقل نیست، عقل انسانی قادر به کشف ملاک نیست و چرایی امور را نمیتوانیم بفهمیم، عجیب است که هفتاد مورد حکم اسلامی دستخوش تغییر شده است.

امام صادق علیه السلام 4 هزار شاگرد داشتند. روایات بسیاری از ایشان نقل کرده اند، در تمام روایات فقی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، منبع آن وجود مقدس سیدالانبیا(ص) است. حضرت فرمودند هر چه را از من شنیدید سند بخواهید، من سندش را از پیغمبر(ص) به شما می دهم.

وقتی از احساسات مذهبی شما استفاده کردند، از یک بخش دین، به نفع بخش دیگری از دین برای انهدام مجموعه دین استفاده می کنند.

آیات محکمات و متشابهات در قرآن

قرآن می فرماید: ما دو دسته آیه داریم برخی آیات محکمات هستند، بعضی از آیات متشابهات هستند.

محکمات یعنی یک معنای روشن واضحی دارد که شما درباره معنای کلمه شک و شبهه ندارید.

متشابهات یعنی آیاتی که در آن احتمالاتی وجود دارد. "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ" کسانی که در قلوبشان، بیماری است، سراغ متشابهات می روند تا محکمات قرآن را از بین ببرند. محکمات قرآن برای ارجاع متشابهات قرآنی است، اینها بر عکس، می روند سراغ متشابه و محکم را با متشابه توجیه میکنند. ذائقه و سلیقه شان را به دین تحمیل می کنند. دین با را ذهن و پیش فرض های خودشان تحویل مردم داده و داوری می کنند. اگر انسان بصیرت نداشته باشد اینجا ضربه می خورد.

اگر جامعه ای فهم داسته باشد، سر امامشان بریده نمی شود. اگر جامعه ای بصیرت داشته باشد آن ها در این جامعه به محاق نمی روند. این چیزی است که که ما باید در فاطمیه و محرم و در همه سال به آن توجه کنیم.

هیئت آمدن، این حسین(ع)، حسین(ع) و حسن(ع)، حسن(ع) گفتن تمام اثر وضعی اش این است که من امام زمان حی وقتم را، حجت زمانم را تنها نگذارم. اینکه می گویند سرگذشت دیروز، چراغ راه امروز است به این خاطر است. لغزش هایی که گذشتگان دچارش شدند را ما دچار نشویم. 
به گرفتاری های سیاسی و اجتماعی آن ها یا مبتلا نشویم و یا درصد خسارتمان را با فهممان به حداقل برسانیم.

اگر جامعه ای فهم داسته باشد، سر امامشان بریده نمی شود