منبر های یک دقیقه ای/لوازم بنده خدا بودن چیست؟

کد خبر: 77245
دین عبارت است از قوانین ارزشی. پس از لوازمات بندگی انجام واجبات است و در راس آن نماز
وارث:  لوازم بنده خدا بودن چیست؟ اول هر آنچه خدا از ما خواسته انجام دهیم آن هم به بهترین وجه ممکن. خدا از ما چه خواسته است؟ نماز بخوانیم، روزه بگیریم ،واجبات، این واجبات غلط است که میگویند دین عبارت است از باید ها و نباید ها، دین عبارت است از قوانین ارزشی. پس از لوازمات بندگی انجام واجبات است و در راس آن نماز.

دوم اجتناب از محرمات ، هر گناهی که خداوند فرمودند انجام ندهیم . به خداوند اعتماد کنیم. و بگوییم خدایا به خاطر اینکه تو گفته ای مرتکب گناه نمی شوم. چون تو خواسته ای مرتکب نمی شوم. مقیدم به انجام واجبات و ترک محرمات. خودت برای من خوب رقم بزن.
پیغمبر خدا (ص) اسوه است. در اسوه بودن اولین کلمه عبودیت و بندگی است. بندگی هم لوازم دارد که عبارت است از: انجام واجبات و ترک محرمات.
پی نوشت: 
سخنرانی حجت الاسلام مومنی در حسینیه فاطمیه/دی 92  منبر های یک دقیه ای/ تا زینب اذن ندهد وارد نمیشوم