محمود کریمی/ تو مادریُ و ما بچه هاتیم +متن شعر

کد خبر: 77313
میلاد حضرت زهرا (س)
محمود کریمی/ تو مادریُ و ما بچه هاتیم +متن شعر

{(موجیمُ و ساحل تویی
اوجِ مراحل تویی
قرآن نازل تویی
انسان کامل تویی)2

(ما مُبتلاتیم 
ما خاکِ پاتیم 
تو مادریُ و ما بچه هاتیم)2

(مهربونِ مهربونایی
آسمونِ آسمونایی
مادرما حضرت زهرایی) 3 }2

(مُهرِ تولی تویی 
عرشِ معلی تویی
قلب دودنیا تویی 
ام ِ ابیها تویی )۲

(حالِ من از این بهتر نمیشه 
هیچکی برا من مادر نمیشه )۲

(کوثرِ نور دخترِ نوری 
همسرِ نور مادر نوری
روشنیه هر سحر نوری)2

(ما مبتلاتیم
ما خاک پاتیم 
تو مادریُ و ما بچه هاتیم 

(مهربونِ مهربونایی
آسمونِ آسمونایی
مادرما حضرت زهرایی)2

(روحِ مناجات تویی 
اوجِ مقامات تویی
رمزِ کرامات تویی 
هستیِ سادات تویی )2

(امشب دلامون شُد مستِ مولا 
عیدی میگیریم از دستِ مولا )۲

(روی اسمت شیعه حساسه
اوج شور و‌عشق و احساسهِ)2
عطر عشقت عطر گل یاسه

(ما مُبتلاتیم 
ما خاکِ پاتیم 
تو مادریُ و ما بچه هاتیم)2

(مهربونِ مهربونایی
آسمونِ آسمونایی
مادرما حضرت زهرایی)2