ابوالفضل بختیاری/یاسِ پِیغمبر از آسمونا رسید+متن

کد خبر: 77335
میلاد حضرت زهرا (س)

وارث:


ابوالفضل بختیاری/یاسِ پِیغمبر از آسمونا رسید+متنیاسِ پِیغمبر از آسمونا رسیدِ 2
ایزَد نازِ قدومِش بهشت آفریده2

(ذِکرِ لبِ هر مَلک یا زهرا
علتِ خَلقِ فلک یا زهرا)2

یا زهرا ... یا زهرا ...

از خودِ عرش تا به زمین کِشیدِ صَف خِیلِ فرشتهِ و پری چِهر
تا دست به دست قنداقه شُ بدن به دستایِ محمدُ خدیجه

(اُمِ ابیهایی ... همسرِ مولایی
حدیثِ لولاک میگه مادرِ دنیایی)2

مادَر ... مادَر ... مادَر ... مدد یازهرا ...

یاسِ پِیغمبر از آسمونا رسیدِ 2
ایزَد نازِ قدومِش بهشت آفریده2

طه مَست از شمیمِ خداییش
حیدر دلبَستۀ اون نگاهِ ولاییش 2

(محورِاهلِ کِسا یا زهرا
حضرتِ خیرُ انساء یا زهرا2 ) 2

یا زهرا ... یا زهرا ...

حجتِ کُبری اُومدِ برایِ کُلِ اهل بیت به اذنِ داور
دستبوسِشِ خَتمِ رُسُل بهش میگه ام ابیهایِ پیمبَر

کنیزِ اللهی ... یارِ یداللهی ...
برای صاحِبَ الزمان تو حُجَت اللهی

مادَر ... مادَر ... مادَر ... مدد یازهرا ...