زهراست که داده‌ست به ما جرأت طوفان؛

کد خبر: 77412
«محمدحسین رحیمیان» از شاعران آئینی کشور قطعه شعری را در مدح حضرت فاطمه زهراء(س) سروده است.

هر کس به کسی نازد و ما فاطمه داریم
گفتیم همیشه، همه جا فاطمه داریم

ننگ است بکوبیم درِ خانه هر کس
دنبال سرابیم چرا فاطمه داریم

ما ترس نداریم ز سیلاب حوادث
مانند علی بعد خدا فاطمه داریم

ما چشم طمع تا ابدالدهر نداریم
بر ثروت هر بی سر و پا، فاطمه داریم

رو کن به مسیر دگری ای غم دنیا
بیهوده به این سمت نیا، فاطمه داریم

زهراست که داده است به ما جرات طوفان
در دل نبُوَد واهمه تا فاطمه داریم