کنسولگری ایران در کربلا فعالیت طبیعی خود را ادامه می دهد

کد خبر: 77417
در حالی که برخی از رسانه های مجازی، خبر از تعطیلی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا به دلیل تجمع اعتراضی به بازداشت سید حسین شیرازی دادند، این خبر صحت ندارد.
وارث: در حالی که برخی از رسانه های مجازی، خبر از تعطیلی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا دادند، این خبر صحت ندارد.

این رسانه ها با انتشار تصاویری از تجمع کوچک عده ای در برابر ساختمان کنسولگری، مدعی شدند: "در پی تجمع مقابل کنسولگری ایران در کربلا در اعتراض به بازداشت سید حسین شیرازی، این کنسولگری درهای خود را بست و تعطیل شد"!

اما  این خبر صحت ندارد و کنسولگری فعالیت عادی خود را ادامه می دهد.

با اینکه تجمع اعتراضی مذکور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برابر این ساختمان برقرار بوده است، اما کنسولگری درهای خود را به روی مراجعان نبست و کار اداری خود را به شكل طبيعی انجام می دهد.

تنها در روز چهارشنبه، به مدت دو ساعت فعالیت های کنسولگری به دلیل عدم امکان ورود مراجعان متوقف شد، اما بسرعت به حال عادی خود برگشت و رفت و آمد کارمندان و ارباب رجوع در آن برقرار گردید.

بنا بر این گزارش، امروز جمعه نیز تعطیلی هفتگی کنسولگری است و این اداره مانند بقیه ادارات و مؤسسات عراق تعطیل می باشد.