پوسترهای یک بازی بیمارگونه «ضداسلامی» در لندن، به مردم فرستاده شد

کد خبر: 77434
به تازگی پوسترهای یک بازی هولناک ضد اسلامی در لندن وحشت آفرین شده است. این بازی موهن به شرکت کنندگان برای انجام اعمال و اقداماتی علیه جامعه اسلامی لندن امتیازاتی اختصاص می دهد.
وارث: توزیع پوسترهای مربوط به یک بازی هولناک «ضدمسلمانی» در لندن، وحشت و نگرانی به همراه داشته است.

این پوسترها و نامه های بیمارگونه و موهن که به تازگی به منزل چند مسلمان  در شرق شهر لندن ارسال شده اند «روز مجازات مسلمان» نامیده شده و در یک بازی هولناک، «آتش زدن مساجد» را ترویج می دهند.

این پوسترها برای شرکت در یک بازی بیمارگونه و هولناک که برای ماه آینده برنامه ریزی شده تبلیغ می کنند و شرکت کنندگان در این بازی با مرتکب شدن جرایم علیه مسلمانان امتیاز کسب می کنند.

در این بازی، 10 امتیاز برای توهین کلامی به یک مسلمان، 100  امتیاز به ضرب و شتم بدنی یک مسلمان و 1000 امتیاز به آتش زدن یک مسجد اختصاص داده شده است. 2 هزار و 500  امتیاز نیز برای «حمله به مکه» داده می شود.

پلیس متروپولیتن گفته که هنوز موفق به پیداکردن ارسال کنندگان این نامه ها نشده است.

ایمان عطا مدیر گروه ضداسلام هراسی در لندن در این باره به خبرنگاران گفت: عاملان ارسال این نامه های خبیثانه به مسلمانان قصد دارند در جوامع اسلامی ترس ایجاد کنند و این نامه های تهدید آمیز احتمالا بخشی از این حرکت بزرگتر ضدمسلمانی می باشند.

وی افزود: این نامه ها خبر از یک روز خشونت علیه مسلمانان می دهند. در نتیجه تاثیر آن احتمالا وسیع تر بوده و بانیان آن باید مجازات شوند.

براساس اسناد جمع آوری شده توسط «تل ماما» در سال گذشته، یک گروه نژادپرستی با نام «قاتل مسلمان» مساجد را در بخش هایی از لندن و انگلستان در سال 2017 مورد حمله قرار داده و در حرکاتی مشابه و تهدید آمیز، بسته هایی از پودر سفید به نهادهای اسلامی فرستاده است.

در این میان کسانی که این پوسترها به دستشان رسیده معتقدند که این اقدام توسط یک گروه افراط گرای نژادپرست با نام «آخرین سربازان مسیح» انجام شده است.