راز زیارت عاشورا !

کد خبر: 77491
در کتاب دلشده صفحه 11 به نقل ازسید هاشم حداد (رحمت الله علیه) آمده است
وارث: در کتاب دلشده صفحه 11  به نقل ازسید هاشم حداد (رحمت الله علیه) آمده است:

راز توفیق و رسیدن من به این مقام آن است که مادرم به من گفت :
" فرزندم هاشم! از وقتی تو را باردار شدم تا وقتی که وضع حمل کردم هر روز بعد از فریضه صبح زیارت عاشورا می‌خواندم."