دینداران التقاطی ذلیلان دنیا و عذاب شوندگان آخرت هستند

کد خبر: 77506
آیت‌الله ری‌شهری گفت: منافقان با دینداری التقاطی به احکام فردی دین عمل کرده اما احکام سیاسی و اجتماعی آن را قبول ندارند آنها در دنیا ذلیل و در آخرت مجازات می‌شوند.
وارث: آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در جلسه تفسیر قرآن کریم که در مصلی شهرری برگزار شد، گفت: در جلسات قبل انواع کفر علمی، جهلی و نعمت را توضیح دادیم در این جلسه به کفر معصیت خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه کفر معصیت یکی از انواع کفر است که بنده نافرمانی خداوند را می‌کند، اظهار داشت: دینداری قوم بنی‌اسرائیل از نوع التقاطی بود یعنی بخشی از دین را پذیرفته و به آن عمل می‌کردند و به آن قسمت از دین که دلخواهشان نبود عمل نمی‌کردند، این نوع دینداری کفر معصیت است.

آیت‌الله ری‌شهری افزود: در دوران انقلاب اسلامی ایران هم جریان منافقین التقاطی بودند که می‌گفتند ما برخی احکام اسلام را قبول نداریم.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) درباره خطر دینداری التقاطی بیان داشت: بر اساس آیات قرآن کریم کسانی که دینداری آنها التقاطی شود در دنیا دچار ذلت و خواری و در آخرت مجازات بسیار سختی خواهند شد.

وی با بیان اینکه آیات قرآن کریم به خطر التقاط در جوامع دینی هشدار می‌دهد، تصریح کرد: در بین مسلمانان هم هستند کسانی که بخشی از احکام فردی دین اسلام نظیر نماز، روزه، خمس یا زکات پذیرفته و به آن عمل می‌کنند اما احکام سیاسی یا اجتماعی را نپذیرفته یا حکومت اسلامی را قبول ندارند، دینداری چنین افرادی التقاطی است.

آیت‌الله ری‌شهری با بیان اینکه جامعه دینی التقاطی باید در انتظار خواری دنیا و عذاب آخرت باشد، گفت: اگر همه برنامه‌های دینی در یک جامعه پیاده شود دنیا و آخرت مردم هر دو با هم درست می‌شود اگر جوامع اسلامی دچار انواع مشکلات هستند به دلیل پیاده نشدن کامل دین است، خداوند در قرآن فرموده است که اگر یک جامعه کامل دیندار شود از آسمان و زمین بر آنها برکات نازل می‌شود.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: حکومت اسلامی زمانی در یک جامعه به کمال می‌رسد که همه احکام اسلامی در آن اجرایی شود.

وی با بیان اینکه از بنیانگذاران دین التقاطی شیطان است، ابراز کرد: هنگامی که خداوند انسان را خلق کرده به همه دستور سجده داد شیطان گفت مرا عفو کن هرچه بخواهی می‌کنم اما خداوند این التقاط او را نپذیرفت.

 آیت‌الله ری‌شهری با بیان اینکه انسان برای دینداری واقعی باید از خداوند طلب یاری کند، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم هر بی‌دینی را کافر نمی‌داند بلکه از نظر خداوند کسانی کافر هستند که پس از شنیدن سخنان پیامبر(ص) و قرآن به دلیل لجبازی یا عناد و دشمنی به آن ایمان می‌آورند.