منبرهای یک دقیقه ای/علت هزینه کردن برای بازسازی عتبات

کد خبر: 77515
هیچ آدم عاقلی برای توسعه ی دانشگاه و درمانگاه "چرا" نمی آورد.

وارث:  حرم ائمه علیهم السلام حکم درمانگاه و حکم دانشگاه را دارد.
لذا هر کس خواست شما را وسوسه کند که چرا این قدر پول برای  بازسازی حرم ها هزینه می شود؟ 
به او بگویید هیچ آدم عاقلی برای توسعه ی دانشگاه و درمانگاه "چرا" نمی آورد و همه موافق هستند درمانگاه و دانشگاه زیاد شود و قاعده عقلانی مورد پذیرش همه جهانیان است.


پی نوشت:

 سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری در فاطمیه بزرگ تهران/ شهریور 1395

منبر های یک دقیه ای/ تا زینب اذن ندهد وارد نمیشوم