خوش به حال آن کسی که بتواند دین را عملی کند

کد خبر: 77536
کارشناس علوم قرآنی گفت: هر چقدر افراد نسبت به انجام حق وارد یک عمل بیشتر و بهتر می شوند قدرت و عمل شیطان نسبت به این افراد بیشتر و بالاتر می شود و شیطان رهایشان نمی کند.

وارثحجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری درباره شناخت و آگاهی برخی به حق و باطل، گفت: قطعا شیطان در مقابل جبهه حق در تلاش است و شکی در آن نیست. یعنی هر چقدر هم افراد نسبت به انجام حق، وارد عمل شوند، قدرت و عمل شیطان نسبت به این افراد بیشتر می شود و شیطان رهایشان نمی کند.


وی در همین راستا افزود: زمانی که شخصی به دنبال عمل خیری می رود، شیطان به دنبال این است که درب‌های رحمت و برکت را توسط منع شخص از انجام کار خیر، بر روی اش ببندد و در برخی مسائل هم موفق می شود.

این کارشناس علوم قرآنی درباره اصرار شیطان بر گمراهی انسان، اظهار کرد: این که تصور کنیم شیطان در اضلال انسان موفق نمی شود، غلط است. اتفاقا شیطان در بعضی مسائل و امور، انسان را با وجود تشخیص حق، با توجیحاتی که بر او القا می کند به سمت باطل سوق داده و در نتیجه فرد به انجام باطل تن داده و این  در حالی است که خودش نیز می داند، گناه انجام می دهد.

این کارشناس علوم قرآنی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) می فرمایند: "روزی که امتحان بنده است "قلت دیانا". دینداران اندک می شود". دینداری به معنای واقعی، پیاده کردن حق در زندگی و ایستادن در برابر باطل است، خوش به حال آن کسی بتواند دین را عملی کند.

منبع: میزان