در قنوتم همیشه میخوانم ربَّنا آتِنا امام رضا +متن

کد خبر: 77932
شعرخوانی سجاد شاکری از شاعران جوان کشورمان در پانزدهمین محفل شعر«قرار» منتشر شد.
تا لبم گفت: یا امام رضا
دل من رفت تا امام رضا

گره خورده ست زلف ابیاتم
به ضریح تو یا امام رضا

هیچ چی نیست بی امام رضا
همه چی هست با امام رضا

زندگی چیست غیر از آن عمری
که گذشته ست پا امام رضا

سر تراشند در حیاط حرم
حج ایرانیا امام رضا

در قنوتم همیشه میخوانم
ربَّـنــا آتِـنــا امام رضا

اولین دلبرم امام علی
هشتمین دلربا امام رضا

اولین بضعه النبی زهراست
دومش جان ما امام رضا

بی حرم در وطن امام حسن
شاه گلدسته ها امام رضا

اول ماجرا امام حسین
آخر ماجرا امام رضا

بوسه بر خاک صحنتان که زدم
پل زدم تا خدا امام رضا

زائرت بوده ام تمامی عمر
دم مرگم بیا امام رضا ...