دعا، توبه و شکر موهبت‌های الهی هستند

کد خبر: 78014
آیت‌الله رشاد گفت: دعا، توبه و شکر موهبت‌های الهی هستند که به هرکس عطا شود از ثمره آن محروم نمی‌شود.
وارث: آیت‌الله علی اکبر رشاد تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع)، دوشنبه ۲۰ فروردین قبل از شروع درس خارج فقه حوزه علمیه امام رضا(ع) درباره برخی مسائل اخلاقی سخنرانی کرد و گفت: از کلمات قصار امیرمومنان امام علی(ع) این فقرات بلند است که می فرمایند هر آنکس که چندین موهبت به او اهداء شده باشد ممکن نیست که از ثمره آنها محروم شود.

آیت‌الله رشاد بیان کرد: خداوند متعال توفیق عمل به این چهار موهبت را به هر کس بدهد نتیجه آن را نیز خواهد بخشید.

وی افزود: یکی از این مواهب دعا است که اگر خداوند توفیق آن را به کسی عطا کند اجابت هم خواهد کرد امکان ندارد که خداوند کسی بر دعا موفق گرداند اما آن را اجابت نکند، البته اینجا منظور حال دعا است نه آنچه که لقلقه زبان باشد.

رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران با اشاره به اینکه استغفار یکی دیگر از موهبت‌های الهی است، ابراز کرد: اگر کسی به معنای واقعی کلمه حال استغفار پیدا کند آن گونه که ارتباط و رابطه او با ساحت الهی برقرار شده و حال تضرع و التجاء به او دست بدهد و از معاصی گذشته استغفار کرده و مغفرت بخواهد طوری که گرفتار معاصی گذشته نشود بدون شک مغفرت الهی شامل حال او خواهد شد.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) با بیان اینکه شکر نعمت نیز یکی دیگر از موهبت‌های الهی است، خاطرنشان کرد: سطحی‌ترین شکر به شکل زبانی است.

وی افزود: معنای دقیق و درست شکر آن است که انسان نعمت را در جهت اهداف الهی مصرف کند بنابراین اگر کسی حال شکر واقعی داشته باشد به طور قطع از زیادت نعمتی که برای آن شکر کرده محروم نخواهد شد.