آیا ما حضرت موسی‌ بن‌ جعفر(ع)را به زندان نمی‌اندازیم؟ +متن

کد خبر: 78041
بخشی از جلسه درس تفسیر شهید صدر

وارث: دریافتاین دنیا، دنیای هارون الرشید است که او را مجبور کرد به خاطر آن موسی بن‌جعفر(ع) را به زندان بیندازد و او را پیش روی ما گذاشته شده است که خیال کنیم ما از هارون الرشید با تقواتریم؟ما معتقدیم که ما از هارون الرشید برتریم و از هارون الرشید ورع و تقوای‌مان بیشتر است، عجب! مگر دنیای هارون الرشید به ما عرضه شده است و ما نپذیرفته‌ایم که می‌گوییم ورع ما از هارون الرشید بیشتر است؟ فرزندانم! برادرانم! عزیزانم!، ای فرزندان علی(ع) آیا دنیای هارون الرشید به ما عرضه شد؟ نه، به ما یک دنیای کوچک و ناچیز و محدود عرضه شده است! دنیایی که خیلی زود پراکنده می‌شود و از دست می‌رود. دنیایی که وسعت دنیای هارون الرشید را ندارد.هارون الرشید به ابرها رو می‌کرد و می‌گفت: هر جا ببارید خراجتان را برای من می‌آورند. در این چنین دنیایی، موسی بن‌جعفر(ع) را زندانی کرد. آیا خودمان را امتحان کرده‌ایم؟ آیا این دنیا دست ما آمده است و موسی بن‌جعفر(ع) را زندانی نکرد‌ه‌ایم؟ آیا خودمان را آزموده‌ایم؟ از خودمان پرسیده‌ایم؟ آیا تا به حال چنین سوالی را برای خودمان طرح کرده‌ایم؟ هر یک از ما این سوال را از خودش بپرسد: این دنیا، دنیای هارون الرشید که او را مجبور کرد به خاطر آن موسی بن‌جعفر(ع) را به زندان بیندازد، پیش روی ما گذاشته شده است که خیال کنیم ما از هارون الرشید با تقواتریم؟