منبرهای یک دقیقه ای/هیچ کس حق ندارد خود را ذلیل کند

کد خبر: 78645
وقتی انسان عبد شد از قید و بندهای غیر خدا آزاد است ا
وارث:انسان تکویناً اختیار دارد و آزاد است اما تشریعاً حلال و حرامی وجود دارد. امیرالمومنین (ع) فرمود: من راههای بیشتر از معاویه بلد هستم اما نمی توانم هر کاری انجام دهم مگر مجاز هستم هر عملی را انجام دهم؟ عبد خدا هستم و بنده ی خدا یک چهارچوبی دارد که عین آزادی است. وقتی انسان عبد شد از قید و بندهای غیر خدا آزاد است اینکه انسان بتواند در مقابل دشمن بخروشد و نترسد.
هیچ کس حق ندارد خودش را ذلیل و ضعیف کند تواضع و فروتنی خوب است اما کسی نباید خودش را ذلیل کند، همه ی انسان ها کرامت دارند. خداوند متعال کرامت را به انسان ها عطا کرده است. آبروی انسان این قدر مهم است که امام صادق (ع) فرمودند: کعبه چقدر مهم است؟ آبروی مومن از حرمت کعبه بالاتر است. لذا انسان فقط در خانه خدا باید بنشیند.


پی نوشت: سخنرانی حجت الاسلام رئیسی درآستان مقدس امام زاده صالح(ع)/خرداد96