آیت الله حیدری:مساجد سنگر صیانت معنوی جامعه هستند

کد خبر: 78718
نماینده خبرگان رهبری تأکید کرد: همانگونه که سنگر به رزمندگان در برابر تهاجمات دشمن امنیت می دهد و حفاظت می کند مسجد نیز سنگر معنوی است و 99 درصد افرادی که با مسجد ارتباط دارند صیانت معنوی در برابر هجمه های ضد دینی پیدا می کنند.
وارث:آیت الله محسن حیدری نماینده خبرگان رهبری تقویت مساجد را امری ضروری برای جامعه دانست و با اشاره به نقش مسجد در رشد فرهنگ عمومی و ارتقای اخلاقی جامعه گفت: حضرت امام خمینی(ره) تعبیر جالبی درباره مسجد داشتند و فرمودند که «مسجد سنگر است و سنگرها را حفظ کنید»
وی افزود: تشبیه مسجد به سنگر از این جهت است که مسلمانان به ویژه جوانان در معرض تهاجمات جریانات ضد دین، افراد بی دین، شبهه افکنی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی هستند.
آیت الله حیدری اظهار داشت: برای این که جوانان و عموم مردم را در برابر این هجمه ها امنیت ببخشیم باید در مسجد قرار گیرند و برنامه های حفاظتی معنوی برنامه ریزی شود تا افراد از تهاجمات دشمن در امان بمانند.
وی ادامه داد: همانگونه که سنگر به رزمندگان در برابر تهاجمات دشمن امنیت می دهد و حفاظت می کند مسجد نیز سنگر معنوی است و 99 درصد افرادی که با مسجد ارتباط دارند صیانت معنوی در برابر هجمه های ضد دینی پیدا می کنند.
نماینده خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی های مسجد طراز اسلامی ابراز داشت: مسجد طراز اسلامی به مسجدی گفته می شود که با محوریت عبادت و ذکر خدا همه جانبه نگر باشد و در این راستا عمل کند.
وی عنوان کرد: هرچیزی که با عبادت و ذکر خدا منافات دارد باید حذف شود اما همه مسائل اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی که به روشنگری و وحدت جامعه و رسیدگی به اقشار مستضعف کمک و مردم را به سوی خدا و بندگی هدایت می کند باید در مسجد وجود داشته باشد.
آیت الله حیدری خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که می بینیم در حکومت اسلامی مسجد پادگان نظامی، محل قضاوت و برنامه های سیاسی و اجتماعی با محوریت عبادت و ذکر خدا بود، چیزی که با ذکر خدا و عبادت منافات ندارد می تواند در مسجد باشد.