بر فعالان قرآنی حوزه واجب است در مقابل هجمه به قرآن بایستند

کد خبر: 78756
حضرت آیت الله جوادی آملی در جمع مفسران حوزه بیان کردند: امروز بر شما واجب عینی است که در مقابل هجمه های دشمنان به قرآن و دین بایستید.
وارث حضرت  آیت الله جوادی آملی در نشست مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم که در دارالقرآن علامه طباطبایی در قم برگزار شد، گفتند: همه زندگی و وجود و سکنات ما با هر روزه و هرساعت با کعبه مرتبط است؛ تمام 24 ساعت روز باید با کعبه ارتباط برقرار کنیم.
ایشان افزودند: قرآن کریم حرمتی که برای زمان نزول نازل شده است، برای محل نزول آن یعنی زمین آن بیان نکرد؛ صاحب جواهر و صاحب عروه در کتاب های خود آوردند که در فضل روزه، همین بس که انسان شبیه فرشتگان می شود؛ سخن ازنخوردن و کم خوابیدن نیست، بلکه انسان به فرشته شبیه می شود.
معظم له بیان کردند: این سخن به حدی لطیف و مقبول است که مرحوم صاحب جواهر در ابتدای کتاب خود این مطلب را بیان می کنند؛ سید صاحب عروه در بحث فضیلت صوم بیان می کند که انسان روزه دار شبیه فرشته است؛ روی کره زمین، فرشی گرانبهاتر از پرنیان نیست و این فرش محصول چهار برگ توت است که اگر به مدرسه نرفته بود به زباله دان می رفت؛ این برگ به مکتب کرم ابریشم رفت و استاد دید و ابریشم شد.
حضرت آیت الله  جوادی آملی اظهارکردند: علامه امینی با الغدیر، شیعه را زنده کرد؛ علامه طباطبایی و سید محسن حکیم سه طلبه ای بودند که در یک دوره توانستند شیعه و اسلام را سربلند کنند؛ این سه طلبه توانستند با این قدرت کار خود را دنبال کردند و به جای تکرار مکررات به دنبال علم رفتند.
ایشان گفتند: اگر حوزه ما توانست این سه شاگرد را در هر 50 سال تربیت کند و این آثار را خلق کند کار بزرگی کرده است؛ شیخ اشراق بیان کرده است که علم، وقف نامه خاصی ندارد؛ مردان بزرگ همیشه با تلاش و کوشش به دنبال علم آموزی بودند.
ایشان افزودند: صاحب جواهر در آخرین صفحه جواهر بیان می کند که خداراشکر که در شب 23 ماه رمضان این کتاب تمام شد؛ این مساله به این معنی است که علمای ما در این شبها به دنبال سواد می رفتند.
معظم له بیان کردند: امروزه هم شبهه های قدیمی که بیان می کرد که قرآن رویای پیامبر(ص) است و قرائت شخص پیامبر از جهان است مطرح شده است؛ این شبهات در گذشته نیز وجود داشت و مطلب جدیدی نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی اظهارکردند: بر فضلا و مفسران واجب عینی است که در مقابل حمله جدی به دین بایستند؛ خود قرآن کریم پاسخگوی همه این تهمت ها و هزیان گویی ها است؛ کتابی در ظرف 23 سال نازل شده است و مفسر گویا و توانمندی آن را شبانه روز همراهی می کند و در این 23 سال قدم به قدم در جنگ و صلح و دفاع و جهاد آن را تفسیر کرده است و در این بین سخنی از هرمونتیک نیست.
ایشان گفتند: درست است که فرهنگ غنی فارسی داریم؛ فرودسی ها از بارگاه تشیع ایران و فارسی را حفظ کردند؛ فردوسی در کلامی به شهر علم وباب علم بیان کرد؛ اگر غیر از او بود کسی جرات نمی کرد که از علی(ع) در آن زمان نام ببرد.
ایشان افزودند: قرآن کریم عربی مبین است به این دلیل است که این توانمندی در لغت عرب است که تمام زبان های دنیا را ترجمه کند ولی تمام زبان ها این ظرفیت را ندارد که عربی را ترجمه کند.
معظم له بیان کردند: این تهمت ها برای همه انبیا نیز مطرح شده است خود قرآن کریم نیز همین مطلب را بیان می کند؛ خداوند در قرآن بیان شده است که مقام دریافت وحی به سان همه انبیا به پیامبر نیز اعطا شده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی اظهارکردند: خداوند متعال در قرآن، درس کرامت می دهد؛ خداوند خود را در حوامیم سبعه عزیز حکیم یاد می کند و درس حکمت می دهد؛ خداوند قرآن را کتاب حکیم و عزیز می نامد؛ قرآن کریم سه سلسه دعوت ها ، دعواها و مجموع دو سلسله را به شکلی جنباند که کوچکترین مشکل و نقصی در آن نیست.
ایشان گفتند: سلسله دعواها به دست رهبران الهی است؛ پیامبران مسئولیت ها و وظایف خود را بیان کردند؛ دعواها، به معنی ادعاها است که در اختیار انبیا است؛ دعوت ها نیز به سمت الله است؛ خداوند در سوره نسا بیان کردند که تک تک سلسله حلقات دعوت ها و دعواها، منسجم است و مجموع سلسلتین دعوت و دعواها نیز منسجم است و در هیج جا اختلاف نمی بینید.
ملت ماباید عزیز باشد یعنی نفوذ ناپذیر باشد
این مرجع تقلید افزودند: شهید مدرس عزیز بود، چون نفوذ ناپذیر است؛ ایشان به رضاخان بیان کردند که می خواهم تو نباشی؛ ایشان محصول داخلی یعنی جامه کرباسی را به تن کردند و از تن در نیاوردند؛ به همین خاطر است که امام این همه از ایشان نام برد؛ ایشان عزیز بود چون نفوذ ناپذیر بود؛ ملت ما نیز باید عزیز باشد یعنی نفوذ ناپذیر باشد.
معظم له بیان کردند: قرآن کریم نفوذ ناپذیر است و به همین دلیل از هیچ جهتی نمی توان به قرآن کریم نفوذ کرد؛ هیچ کسی نمی توان به قرآن اشکال کند؛ قرآن کریم به دلیل اتقان، حکیم و به دلیل نفوذ ناپذیری، عزیز است؛ به همین دلیل هیچ مثل و همانندی برای قرآن نمی آید؛ اگر قرآن، مثل و مانندی داشت از بین رفته بود، زیرا قرآن داعیه اعجاز دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی اظهارکردند: امام علی(ع) با اشاره به مصیبت های سقیفه بیان کردند: در آن زمان دو فامیل داشتم که عباس و عقیل بودند که نه اسلام و نه سقیفه و غدیر را به درستی نشناختند؛ کاری از این دو ساخته نبود، ولی اگر حمزه و جعفر را داشتم سقیفه را امضا نمی کردم.
ایشان گفتند: چه کسی مثل وجود نورانی و الهی علی بن ابیطالب(ع) جرات دارد که به مردم بگوید که تا زنده هستم از زمین و آسمان از من بپرسید؟ قرآن کریم دارای دامنه عربی مبین است که نتوانستیم آن را به خوبی تبیین کنیم؛ چون اینکار را نکردیم به علی حکیم نیز نمی توانیم بپردازیم.