دستورالعملی از حضرت زهرا(س) برای میل غذا

کد خبر: 78778
افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا بايد دوازده دستورالعمل مهمّ را بدانند و رعايت كنند كه بر سه دسته تقسيم مى شود و هر قسمت داراى چهار دستورالعمل خواهد بود.
وارثکتاب «چهل داستان و چهل حديث» اثری از آقای عبدالله صالحی است که برای هر کدام از 14 معصوم در کتابی مستقل، به بیان داستان های گوناگون پرداخته که منتخبی از این داستان ها در شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می گردد.

* سه نوع دستور غذا خوردن

حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها هنگام ميل نمودن غذا بهترين روش هاى اخلاقى، بهداشتى، اجتماعى و ... را مراعات مى نمود و براى راهنمائى علاقه مندان دستورالعملى را بيان فرموده است ، كه به شرح ذيل مى باشد:

حضرت فرمود: افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا بايد دوازده دستورالعمل مهمّ را بدانند و رعايت كنند، كه بر سه دسته تقسيم مى شود و هر قسمت داراى چهار دستورالعمل خواهد بود.

قسمت اوّل آن واجب و ضرورى است و قسمت دوّم مستحبّ مى باشد؛ و رعايت آخرين قسمت نشانه أدب و شخصيّت انسان خواهد بود.

و امّا آن چهار دستور العملى كه ضرورى است :

1. شناخت اين كه اين نعمت ها چگونه و از طرف چه كسى براى ما فراهم گشته است .

2. راضى و خوشنود بودن به آنچه كه از طرف خداوند، براى ما فراهم و مقدّر شده است .

3. نام خداوند مهربان را بر زبان جارى كردن هنگام خوردن ((بسم اللّه الرّحمن الرّحيم )) گفتن .

4. در آغاز و پايان آن شكر و سپاس خداوند متعال ولىّ نعمت را به جا آوردن .

و امّا قسمت دوّم ، يعنى مستحبّات غذا خوردن:

1. شستن دست و دهان پيش از غذا.

2. نشستن بر جانب چپ بدن هنگام خوردن غذا.

3. در حال نشسته تناول كردن .

4. با سه انگشت لقمه را برداشتن و خوردن .

و امّا آخرين قسمت :

1. سعى شود از آنچه جلوى شخص قرار گرفته است ميل نمايد و دست جلوى ديگران دراز نكند.

2. لقمه را كوچك و مناسب بردارد.

3. غذا را خوب بجود و در بلعيدن آن عجله و شتاب ننمايد.

4. هنگام خوردن غذا، به صورت و دست و دهان ديگران نگاه نيندازد.

منبع: كتاب العوالم : ج 11، ص 629