منبرهای یک دقیقه ای/هیچ کس را به دیده حقارت نگاه نکنید

کد خبر: 78840
هیچ کس را به دیده حقارت نگاه نکنید شاید همان ولیّ خدا باشد.
وارث:فرمودند: خدا چند چیز را در میان چیزهای دیگر مخفی کرده است؛ خدا خشمش را در نافرمانی مخفی کرده است، هیچ نافرمانی را کوچک نشمارید شاید خشم خدا در همان باشد، خدا رضایتش را در طاعت قرار داده است هیچ طاعتی را کوچک نشمارید شاید خدا رضایتش را در همین قرار داده باشد، خدا شب قدر را در ماه رمضان قرار داده تا قدر شبهای ماه رمضان را بدانید. خدا اولیا و خوبانش را بین خلق پنهان کرده، هیچ کس را به دیده حقارت نگاه نکنید شاید همان ولیّ خدا باشد.

سر تفکر به افعال و اقوال خودمان بیشتر داشته باشیم، قدری درباره خودمان تفکر کنیم در می یابیم که راه کمال از کدام طرف است. 

پی نوشت: سخنرانی حجت الاسلام موسوی مطلق در هیئت مکتب الحسین(ع)/خرداد96