منبرهای یک دقیقه ای/بخش های محبتی ابوحمزه را پیدا کرده و بخوانید

کد خبر: 79230
وارثاین شب ها دعای ابوحمزه را بر حسب حال بخوانید، نه با زور، اصلا مستحبات را به زور خواندن صحیح نیست.

در قسمتی از دعا می گوید: خدایا من که تو را دوست دارم، همین شفیع من است.
 محبت امیرالمومنین علیه السلام عین محبت خداوند است. 
بخش های محبتی ابوحمزه را پیدا کرده و بخوانید.پی نوشت:   سخنرانی استاد فاطمی نیا در مسجد جامع ازگل/خرداد97