راه رسیدن به خدا عشق به خدا است

کد خبر: 79295
بندگان من را آگاه کن که من بخشنده مهربان هستم. این آیه یعنی از رحمت من نا امید نشوید.
وارث: مراسم شب نوزدهم ماه رمضان با سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی و مداحی حاج حسین ارضی و حاج حسن خلج در مسجد حضرت امیر علیه السلام برگزار شد. 
در ادامه متن سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی را بخوانید: 

 راه ملاقات با خدا این است که عاشق خدا باشی

لقاء الله
یکی از موضوعات در معارف دینی لقاء الله یا ملاقات حضرت حق است. باید موضع ما نسبت به این مسئله مشخص باشد. در سوره اعراف آیه 154 آمده است: تا اینکه به لقاء پروردگارشان ایمان بیاورند. یعنی باید باور داشت که به لقاء پروردگار برسیم. این وظیفه هر مومنی است. 
در سوره روم آمده است: همانا بسیاری از مردم منکر لقاء الله هستند. هر آنکه منکر است  به تحقیق در خسران و زیان است، این ها راه یافتگان به مرز دین نیستند. 
ملاقات حضرت حق یک اصل قرآنی و تکلیف قرآنی و انکار آن خسران است نتیجه این خسران هم راه نیافتن به مرز دین است. این لقاء الهی به چشم سر نیست. اما این ملاقات هم در دنیا هم در آخرت اتفاق می افتد. 

گام های رسیدن به لقاء الله
ملاقات حضرت حق به قلب اتفاق می افتد نه بصر. در سوره انشقاق آمده است: تو به سختی به این ملاقات میرسی. پس این ملاقات امکان پذیر ولی سخت است. 
در سوره کهف آمده است: هرکسی به ملاقات با خدا امید بسته است؛ باید عمل صالح انجام دهد و در مقام پرستش کسی را در کنار خداوند قرار ندهد. این اولین قدوم ملاقات خداوند است. 

چطور به وادی این ملاقات برسیم؟
اول اینکه فقط خدا را بپرستیم. امام سجاد علیه السلام فرمودند: کسی که شیرینی محبت و عشق خدا را چشیده باشد جز خدا کسی را انتخاب نمیکند. خدایا چه کسی است که به لقاء تو نزدیک شود و از تو روی برگرداند؟  عشق اگر به خدا نرسد عشق نیست. پس گام دوم این است که عاشق خدا باشید. راه رسیدن به خدا عشق به خدا است. 
حضرت در مناجات خود می فرمایند: خدایا من در عشق تو متحیرم در حدی که در عشق تو سیری ندارم، تشنه ای هستم  که سیرابی ندارم، مشتاق آن آقایی هستم که دیده نمیشود ولی من را میبیند. 
در سوره مائده داریم: خدا آن ها را دوست دارد، آن ها هم خدا را دوست دارند. من به تو نیاز دارم، اما تو چه نیازی به من داری که عاشق من هستی؟ این محبت انسان را متحیر میکند.
خداوند در قرآن اینطور خودش را معرفی میکند: بندگان من را آگاه کن که من بخشنده مهربان هستم. این آیه یعنی از رحمت من نا امید نشوید.