---- روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ----

کد خبر: 79385
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان،بسته خبری شامل دعاهای روز و جزء خوانی قرآن کریم به صورت روزانه منتشر میشود.

------- رزق روز بیست و چهارم -------

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با نوای استاد منشاوی