--- روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ---

کد خبر: 79393
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان،بسته خبری شامل دعاهای روز و جزء خوانی قرآن کریم به صورت روزانه منتشر میشود.

وارث:


ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با نوای استاد منشاوی