عدم رعایت حق برادران دینی عامل مشکلات جامعه امروز ما است

کد خبر: 79438
استاد حوزه علمیه گفت: بسیاری از گرفتاری های جامعه ما ناشی از رعایت نکردن اصول اسلام همچون رعایت عهد اخوت و برادری است.

وارث:حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر علوی تهرانی استاد حوزه علمیه به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد امیر به سخنرانی پرداخته و گفت: بالاترین جلوه عملی ایمان این است که مردم در کنار هم و یاور یکدیگر باشند.


وی افزود: وقتی اعضای جامعه با هم برادر باشند نسبت به یکدیگر مسوولیت دارند بنابراین مومن واقعی نمی‌تواند نسبت به جامعه خود بی‌مسوولیت یا سبب درد و رنج آنها شود.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه خدا به چیزی بالاتر از اداء حق پرستیده نشده است، عنوان کرد: عبادت نماز یک تکلیف فردی است که وقتی به جماعت خوانده می‌شود فضیلت آن چند برابر می‌شود این نشان می‌دهد که اسلام به آداب اجتماعی بسیار اهمیت می‌دهد ما از اسلام اجتماعی بسیار دور هستیم.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: در اسلام اجتماعی اداء امانت از بالاترین عبادات است، وقتی شما با برادر مسلمان خود درست صحبت یا رفتار می‌کنید در واقع نوعی اداء امانت می‌کنید؛ اداء امانت فقط در اموال نیست.

وی با استناد به روایتی از امام صادق(ع)؛ اظهار داشت: برآورده کردن یک حاجت برادر مسلمان از 200 حج که در آن صدهزار درهم خرج کرده باشید با ارزش‌تر است؛ اگر برادر مومن حاجت نزد شما آورد و از عهده آن برنیامدید اما قلبا دوست داشتید که مشکل او را حل کنید به همین اهتمام قلبی که دارید خداوند شما را وارد بهشت می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی افزود: هر کاری که برای حل مشکل برادر گرفتار خود می‌کنید به میزان 70 حج عمره ثواب دارد، در قرآن فقط حجاب، ربا و نماز نیامده است بلک اصل اخوت هم آمده است بسیاری از گرفتاری های جامعه ما ناشی از رعایت نکردن اصول اسلام همچون رعایت عهد اخوت و برادری است.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: برادران ایمانی بر یکدیگر 30 حق دارند که باید ادا کنند یا حلالیت بگیرند اگر حق یکدیگر را اداء نکنند روز قیامت برادر مسلمان را می‌آورند او از شما شکایت می‌کند که از اعمال حسنه شما بر می‌دارند به او اضافه می‌کنند یا از اعمال سیئه او به شما می‌دهند.

وی افزود: از حق مومن بر مومن این است که قلبا و عملی بر او اظهار محبت داشته باشد؛ همچنین در اموال خود با برادران ایمانی مواسات داشته باشد؛ امام موسی کاظم فرمودند مواسات در اموال یعنی یک درهم برای خود و یک درهم برای برادر ایمانی نگه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی گفت: امیرمومنان امام علی(ع) فرمودند شیعه مرا به اهتمام او برنماز و مواسات در اموال با برادارن دینی خود بشناسید