جواد پرچمی:اندازه شما به قدر همان آس و پاس و خالتور و آب نبات چوبى و شارلاتان بود !

کد خبر: 79916
وارث: محمد جواد پرچمی شاعر و مداح اهل بیت (ع) در پاسخ به هتاکی محمد حسین فرح بخش نسبت به روضه خوانی و روضه خوان ها نوشت:

آثار يك فرد نشان دهنده شخصيت اوست 
حافظ را ديوانش به ما معرفى ميكند 
سعدى را بوستان و گلستانش 
جلال را كتابهايش
فرشچيان را طراحى ضريحش
آوينى را مستند هايش
حاتمى كيا را آژانس شيشه اى و به وقت شامش
بزرگ شدند چون آثارشان بزرگ است
شرم دارم كه نام كوچك شمارا كنار اين نامهاى بزرگ بياورم 
اما آقاى فرحبخش من كه شمارا نميشناختم ولى وقتى در گوگل در رابطه با شما سرچ كردم 
اندكى تامل كردم 
شمارا اندازه نزدم بلكه از قول منتقدان آثار شما به شخصيت شما پى بردم
از زبان آنها كه در حوزه فعاليت شما صاحب نظر هستند
اندازه شما به قدر همان آس و پاس و خالتور و آب نبات چوبى و شارلاتان بود 
و نكته جالب تر اين بود كه هم ركاب هاى سينمايى شما كه قطعا از شما محترم تر هستند آثار شمارا سخيف ترين فيلمهاى نمايش داده شده دانسته بودند
آنها شما را سخيف دانسته بودند ، نه ما 
نقادان سينما اين را گفته اند 
پس تكليف روشن است شما كه اينطور متكبرانه از نشستن كنار يك انسان صحبت ميكنيد 
به گفته صاحب نظران سينما فيلمهايتان كه نماد شخصيتتان هست ارزش نشستن بر روى پرده سينما را نداشته اند
پس شمارا به اندازه شخصيت خودتان شناختيم 
مثل شارلاتان 
افتخار ما اين است كه ما را به آثارمان ميشناسند
و اگر آبرويى هست از جانب مولايمان به ما رسيده است كه اول روضه خوان ذات اقدس بارى تعالى و سپس ذوات مقدسه اهل بيت عليهم السلام بوده اند.
والسلام
محمد جواد پرچمى
#من_روضه_خوانم