آیا به یارانه خمس تعلق می گیرد؟

کد خبر: 79988
آیا به مبلغی که تحت عنوان یارانه از طرف دولت به حساب هر فرد واریز میشود خمس تعلق میگیرد؟
وارث:پرداخت خمس و وجوب آن دارای شرایط خاصی است و احکام خاص خود را دارد. در صورت وجوب خمس و دانستن احکام آن باید برای پرداخت خمس سال خمسی درنظر گرفت. از زمانی که انسان مشغول به کار و کاسبی می‏شود، و وقتی که اولین حقوق و مزد را گرفت، سال خمسی او شروع می‏شود و باید آن را مبدأ سال خمسی قرار دهد. پس از گذشت یک سال قمری، در همان تاریخ باید آن چه را که از مخارج لازم و ضروری‏ اش اضافه آورده و پس انداز کرده است، تخمیس کند؛ یعنی یک‏ پنجم آن را از طریق مرجع تقلیدش یا نماینده او، انفاق نماید. آنچه که به عنوان یارانه نقدی به افراد داده می شود هدیه ای است از طرف نظام، اگر تا سر سال هم باقی بماند خمس ندارد؛ ولی اگر کسی سپرده‏ گذاری کند یا به کار نبرد و سود بیاورد آن سود اگر تا سر سال باقی بماند خمس دارد.

خمس از فروع دین است که پرداخت آن در هفت چیز واجب است: اوّل:منفعت کسب. دوم:معدن. سوم:گنج. چهارم:مال حلال مخلوط به حرام. پنجم:جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‏آید. ششم:غنیمت جنگ. هفتم:زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. شرح بیشتر و تفصیل تمام جزئیات و نحوه محاسبه خمس اموال در رساله های عملیه آمده است.

خمس به دو بخش سهم سادات و سهم امام (علیه السلام) تقسیم می شود که سهم سادات به سادات فقیر تا به اندازه خرج یک سال پرداخت می شود و سهم امام هم توسط مرجع تقلید در امور عام المنفعه و صلاح دید او مانند اداره امور حوزه های علمیه دینی و... مصرف می شود.

در ادامه استفتائاتی در مورد یارانه و اینکه آیا به آن خمس تعلق می گیرد اشاره می شود.

آیت الله خامنه ای

سوال: آیا یارانه ای که دولت می دهد به مردم می دهد خمس دارد؟

پاسخ: آنچه که به عنوان یارانه نقدی به افراد داده می شود هدیه ای است از طرف نظام، اگر تا سر سال هم باقی بماند خمس ندارد، ولی اگر کسی سپرده گذاری کند یا به کار نبرد و سود بیاورد آن سود اگر تا سر سال باقی بماند خمس دارد.


آیت الله مکارم شیرازی

سوال: آیا گرفتن و خرج کردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می گیرد یا نه؟

پاسخ : گرفتن و خرج کردن پول یارانه اشکالی ندارد و ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسی بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

سوال: آیا به پولی که دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ : این پول ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.


آیت الله سیستانی

سوال: آیا یارانه که به حساب واریز می شود، سر سال خمسی باید حساب شود و خمس آن داده شود؟

پاسخ: اگر در سالی که به حساب واریز شده هزینه زندگی نگردد، خمس دارد.