آیت‌الله جوادی: پاسخ امام صادق(ع) به چگونگی آلوده شدن مؤمنین به شرک+فیلم

کد خبر: 79991
آیت‌الله جوادی آملی بر اساس روایتی از امام صادق(ع) به معرفی موحد واقعی پرداخت.
وارثهمواره  سه نوع نگاه نسبت به رویدادها وجود دارد. یکی نگاه خدامحورانه که در این نوع نگاه، خداوند اثرگذار در وقایع نظام عالم و آدم است. در این فرآیند افراد و اشیاء به صورت تکوینی به سوی اهداف الهی حرکت داده می‌شوند.

دومین نگاه مربوط به رویکردهای مادی‌گراها یا به تعبیری دیگر ماتریالیسم‌هاست. این نظریه الحادی در صوت کلی می‌گوید تمام رویدادهای عالم را قوانین طبیعت رقم می‌زند و ماده اصالت دارد، لذا قائل به تأثیرگذاری امور غیر مادی بر عالم نیستند و خداوند را نیز مؤثر بر عالم هستی نمی‌دانند. 

سومین نگاه، شریک دانستن مخلوقات عالم با خداوند در تمام مسائل عالم است و دین مبین اسلام از آن به عنوان «شرک» یاد می‌کند که البته دارای درجات متعددی است که حتی ممکن است مؤمنان درجات پایین‌تری از شرکت در وجودشان باشد. 
 

آیت‌الله جوادی آملی در کلاس تفسیر خویش با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) به چگونگی آلوده شدن مؤمنین به شرک را توضیح داد. در این روایت آمده است:  شخصی نزد حضرت آمد و گفت چطور اکثر مؤمنین مشرکند؟ و امام صادق(ع) پاسخی را ارائه کردند که ادامه این روایت را در بیان آیت‌الله جوادی آملی می‌بینید.