منبرهای یک دقیقه ای/قطعه ای از بهشت

کد خبر: 80237
دو جا را می گویند روضه؛ روضه یعنی بهشت.
وارثپیغمبر (ص) به دو نفر گفتند که پاره ی تن من هستند،اول به حضرت زهرا(س) فرمودند که "فاطمة بضعة منی" و بعد هم به امام رضا (ع) فرمودند :قبری در آینده بین الجبلین خواهد بود که پاره تن من در آنجا دفن می شود؛ که قبر حضرت رضا (ع)است.

دو جا را می گویند روضه؛ روضه یعنی بهشت، یکی در باب حضرت زهرا (س) در مدینه بین قبر و منبر پیغمبر (ص) را روضه رضوان می گویند و پیغمبر (ص) فرمودند: "بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة" و همچنین در باب امام رضا (ع) پیغمبر فرمودند: "بین الجبلین روضة من ریاض الجنة".بین دو کوه قطعه ای از بهشت است.

پی نوشت:سخنرانی حجت الاسلام گواهی در صحن مطهر امامزاده صالح(ع)/مرداد96