آیا می توان در معامله قسم خورد؟

کد خبر: 80505
آیت الله العظمی مکارم شیرازی به استفتائی پیرامون «حکم قسم خوردن در معاملات» پاسخ گفتند.
وارث:حضرت آیت الله مکارم شیرازی به استفتائی پیرامون «حکم قسم خوردن در معاملات» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* حکم قسم خوردن در معاملات

پرسش: آیا خریدار یا فروشنده می تواند برای اطمینان طرف مقابل خود در معاملات قسم بخورد؟

پاسخ: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام.