مایه آسودگی جان و تن

کد خبر: 80546
رسول خدا (ص) در یکی از سخنان نورانی خود آثار دنیا طلبی و بی میلی به دنیا را بیان کردند.
وارث:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):

 الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُكْثِرُ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ وَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَ الْبَدَنَ.

رسول خدا (ص) فرمود: 

میل به دنیا غم و اندوه را زیاد می کند و بی میلی به دنیا دل و بدن را آسوده می کند.

خصال، ج1، ص73