شهر پیامبر، میزبان اقوام وملیت های مختلف+تصاویر

کد خبر: 80572
این روزها شهر پیامبر میزبان آدم های رنگارنگ از اقوام وملیت های مختلف است که خدا، رسول، کتاب و قبله واحد دارند.
 وارث:حج جایی است که انسان‌های رنگارنگ از اقوام و قومیت های مختلف را می‌بینی که ریز و درشت و تنومند و ضعیف راه می‌روند و می‌نشینند و نماز و قرآن می‌خوانند. این روزها در مسجدالنبی و دیگر اماکن زیارتی در مدینه منوره بیشترین زائرانی که می بینی، پاکستانی، هندی، اندونزیایی، مالزیایی، ساحل عاجی، نیجری، ازبک، چینی، ترک، ایرانی، مصری‌، عراقی و... هستند.

ایرانی‌ها را از چهره می توان شناخت، اما زائران بسیاری از کشورها  را از لباس‌های فرمی که به تن دارند. لباس‌هایی که با الهام گرفتن از فرهنگ هر کشور و با توجه به هوای عربستان در این فصل و راحتی زائر طراحی شده‌اند. 
اینجا سیاه و سفید و شیعه و سنی شانه به شانه هم صف می‌بندند، تکبیر می‌گویند، سلام می‌دهند و مصافحه می‌کنند. مردمانی که خدا و رسول و کتاب و قبله واحد خود را برای دوستی کافی می‌بینند و  هنگام مصافحه با همدیگر لبخند می زنند و ترجیح می‌دهند وحدت خود را حفظ کنند و بر طبل اختلاف نکوبند.

http://hajj97.ir/cache/2/attach/201808/215079_2523172452_1050_663.jpg

  

http://hajj97.ir/cache/2/attach/201808/215080_3230855458_1050_700.jpg

 

http://hajj97.ir/cache/2/attach/201808/215062_3831075316_1050_699.jpg

 

http://hajj97.ir/cache/2/attach/201808/215068_2084014910_1050_700.jpg