آیا می توان جنس نسیه را به قیمت بالاتر فروخت؟

کد خبر: 80579
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به استفتائی پیرامون «آیا می توان جنس نسیه را به قیمت بالاتر فروخت» پاسخ گفتند.
 وارث:حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به استفتائی پیرامون «آیا می توان جنس نسیه را به قیمت بالاتر فروخت؟» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقه مندان می گردد.

* آیا می توان جنس نسیه را به قیمت بالاتر فروخت؟

اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي‎داند، مقداري نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي‎داند نسيه بدهد و گران‌تر حساب كند، مثلاً بگويد: جنسي را كه به تو نسيه مي‌دهم توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي‎فروشم گران‌تر حساب مي‎كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.